درسندتحول بنیادین آموزش وپرورش بایدازظرفیت های عظیم فرهنگی وهنری کانون  استفاده گردد.
سنگراصلی ومقدس کانون،مراکزفرهنگی وهنری هستند.

درسندتحول بنیادین آموزش وپرورش بایدازظرفیت های عظیم فرهنگی وهنری کانون استفاده گردد.

ضرورت خودسازی وترس ازخداوپرهیزازکبروخودپسندی،مردم گرایی وعدالت محوری وحق گرایی ومشورت دراموردرتمام مراحل زندگی ومدیریتی بایدسرلوحه والگوی رفتاری دراجرای همه فعالیت ها وفرایندهاباشد.

کارگاه آموزشی قصه گویی مدرن
با حضور وحید خسروی برگزار شد:

کارگاه آموزشی قصه گویی مدرن

پنجمین‌جلسه از سلسله‌نشست‌های آموزشی بیست‌وسومین جشنواره‌ بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری استان اصفهان با همکاری واحد آموزش و پژوهش و مشارکت برخط ٨٧ مربی فرهنگی، هنری و ادبی استان برگزار شد.

توانمند سازی مربیان و کارکنان در اجرای طرح هاتف
در نشست شورای آموزش و پژوهش کانون استان اصفهان مطرح شد:

توانمند سازی مربیان و کارکنان در اجرای طرح هاتف

جلسه شورای آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری استان اصفهان با هدف توانمند سازی مربیان و کارکنان در اجرای هاتف و گسترش هنرهای بومی و سنتی خاص استان اصفهان برگزار شد.

آشنایی با نگارش علمی و شیوه های ارزیابی آن
در نهمین نشست وبینار برخط پژوهش مطرح شد:

آشنایی با نگارش علمی و شیوه های ارزیابی آن

وببنار آموزشی برخط "آشنایی با نگارش علمی و شیوه های ارزیابی آن" با حضور ابوالفضل بختیاری استاد دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت