مرکز فرهنگی هنری بادرود

شهر بادرود در شما شرق اصفهان  قرار گرفته است کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در سال 1376 در مرکز شهر بادرود افتتاح شد. پس از 10 سال استیجاری بودن مرکز، در سال 1386 به کمک شهرداری بادرود و مسکن و شهرسازی مرکزی به متراژ 800 متر مربع زمین و 360 متر مربع ساختمان ساخته شد.

این مرکز دارای یک سالن مطالعه، یک سالن آمفی تئاتر، یک اتاق ادبی، نقاشی و سفال و انبار کتاب می باشد.

این مرکز با اجرای فعالیتهای جذاب و متنوع فرهنگی، هنری و ادبی قریب به 2400 عضو کودک و نوجوان را به خود جذب کرده است.در حال حاضر این مرکز دارای 18636 جلد کتاب ویژه کودک و نوجوان دارد.

فعالیتهای مرکز : کارگاههای فرهنگی، هنری و ادبی ویژه گروه سنی 6 تا 16 سال به صورت حضوری و مجازی می باشد.

نیروهای مرکز شامل  : یک نفرمربی مسئول فرهنگی، یک نفر مربی فرهنگی و یک نفر خدمات می باشد.

 مسئول مرکز  مریم زینلی

  در صورتی که علاقمند به حضور در فعالیت های این مرکز بطور مجازی هستید، برروی تصویر زیر کلیک کنید.

 

لیست اخبار صفحه :1
درسندتحول بنیادین آموزش وپرورش بایدازظرفیت های عظیم فرهنگی وهنری کانون  استفاده گردد.
سنگراصلی ومقدس کانون،مراکزفرهنگی وهنری هستند.

درسندتحول بنیادین آموزش وپرورش بایدازظرفیت های عظیم فرهنگی وهنری کانون استفاده گردد.

ضرورت خودسازی وترس ازخداوپرهیزازکبروخودپسندی،مردم گرایی وعدالت محوری وحق گرایی ومشورت دراموردرتمام مراحل زندگی ومدیریتی بایدسرلوحه والگوی رفتاری دراجرای همه فعالیت ها وفرایندهاباشد.


    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت