مرکز فرهنگی هنری شماره یک سمیرم

خدمات مرکز :

 

کارگاه های فرهنگی ویژه گروه های سنی 4 سال کامل تا 17سال

اجرای فعالیت های فرهنگی ویژه اعضا حقیقی و مجازی

 

بخش های مرکز :

 

برگزاری فعالیتهای عمومی / برگزاری کارگاههای تخصصی نقاشی

  فعالیتهای فرهنگی وهنری

 

امکانات ویژه مرکز :

 

یک کلاس برای اعضای کودک/ یک کلاس برای اعضای نوجوان / کلاس نقاشی

 

امکانات کارگاهی :

 

کارگاه نقاشی/سفال

 

خدمات فراگیر :

 

ندارد

 

روز و ساعات فعالیت :

 

مرکز تک شیفت(صبح ها 8 تا 14 و عصرها 11 تا 17 / روزهای زوج دختر و روز های فرد پسر

 

پرسنل :

 

1 نفر مسئول—مربی هنری 50ساعته- 1 نفر خدمات

 

شرایط عضویت :

 

 داشتن حداقل ۶ سال تا ۱۷ سال  و پرداخت شهریه ۱۲۰۰۰ تومان برای عضویت در مرکز حقیقی و 1000 تومان اعضای مجازی

 

 

نشانی :

 

اصفهان- سمیرم –خیابان مطهری –پارک دریاچه –مرکز یک سمیرم

 

تلفن :

 

تلفن: 53662433-031

 

مسئول مرکز :

 

فرشته رحیمی 09139223136

 

لیست اخبار صفحه :1
درسندتحول بنیادین آموزش وپرورش بایدازظرفیت های عظیم فرهنگی وهنری کانون  استفاده گردد.
سنگراصلی ومقدس کانون،مراکزفرهنگی وهنری هستند.

درسندتحول بنیادین آموزش وپرورش بایدازظرفیت های عظیم فرهنگی وهنری کانون استفاده گردد.

ضرورت خودسازی وترس ازخداوپرهیزازکبروخودپسندی،مردم گرایی وعدالت محوری وحق گرایی ومشورت دراموردرتمام مراحل زندگی ومدیریتی بایدسرلوحه والگوی رفتاری دراجرای همه فعالیت ها وفرایندهاباشد.


    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت