مرکز فرهنگی هنری شماره شش اصفهان

 

این مرکز باقدمتی حدودا 40 ساله و300متر زیربنا در منتهی علیه مجتمع فرهنگی ورزشی باغ ارغوان واقع شده است.

خدمات مرکز:

برگزاری کارگاه های تخصصی هنری وادبی

برگزاری فعالیت های فرهنگی ویژه اعضا مجازی وحقیقی به صورت کارگاه های عمومی

بخش های مرکز:

دو سالن مطالعه کودک ونوجوان / یک کارگاه نقاشی

امکانات:


کارگاه :

یک کارگاه هنری نقاشی وسفال ویژه گروه سنی 6 تا 17 سال/

کارگاه ملیله کاغذی

تعداد مربیان : یک مربی مسئول مرکز، یک نفر مربی فرهنگی یک نفر مربی هنری، یک نفر نیروی خدمات

خدمات فراگیر:ندارد

روز وساعات کار: سه روز اول هفته از ساعت 11 الی و17 سه روز آخر هفته از ساعت8 تا 14/

روزهای فرد ویژه پسران و روزهای فرد ویژه دختران

 

آدرس :خیابان چمران - خیابان آل محمد- جنب ورزشگاه باغ ارغوان- مرکز فرهنگی شماره شش

تلفن تماس: 35685228

مربی مسئول مرکز: نغمه عطایی

 

در صورتی که علاقمند به حضور در فعالیت های این مرکز بطور مجازی هستید، برروی تصویر زیر کلیک کنید

 

لیست اخبار صفحه :1
درسندتحول بنیادین آموزش وپرورش بایدازظرفیت های عظیم فرهنگی وهنری کانون  استفاده گردد.
سنگراصلی ومقدس کانون،مراکزفرهنگی وهنری هستند.

درسندتحول بنیادین آموزش وپرورش بایدازظرفیت های عظیم فرهنگی وهنری کانون استفاده گردد.

ضرورت خودسازی وترس ازخداوپرهیزازکبروخودپسندی،مردم گرایی وعدالت محوری وحق گرایی ومشورت دراموردرتمام مراحل زندگی ومدیریتی بایدسرلوحه والگوی رفتاری دراجرای همه فعالیت ها وفرایندهاباشد.


    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت