کد کارگاه نام کارگاه تعداد ثبت نامی وضعیت حد نصاب (تومان)درآمد کارگاه
15124 دوره آنلاین مقدماتی داستان نویسی خانم صفورا سلمانیان سه شنبه ها از ساعت 8:30 الی 9:30تابستان1402 - اصفهان 0 عدم حد نصاب
15553 کارگاه برخط فن بیان و سخنور خانم یونسی چهارشنیه ها ساعت 15/30 الی 16/30 0 به حد نصاب رسیده
15579 سفالگری ریحانه کهنگیان چهارشنبه ها 0 عدم حد نصاب
15125 دوره آنلاین مقدماتی مهارت مثبت اندیشی (نوجوان شاد) چهارشنبه ها خانم شکوفه آقاکثیری از ساعت 8:30 الی 9:30-بهار 1402- اصفهان 0 عدم حد نصاب
15563 کارگاه برخط داستان نویسی خانم رسول زاده روزهای سه شنبه 16 الی 17 0 عدم حد نصاب
15569 پویانمایی مریم منصوری پنجشنبه ها 0 عدم حد نصاب
15550 کارگاه برخط اسکرچ ناهید حسینی چهرشنبه ساعت 15/30 ای 16/30 0 به حد نصاب رسیده
15583 سفالگری سمیه عزیزی سه شنبه ها 0 عدم حد نصاب
15581 کلاژ مولودالسادات حسینی سه شنبه ها 0 عدم حد نصاب
15131 دوره آنلاین مقدماتی نقاشی خانم مریم ایرانپورسه شنبه ها ساعت 17 الی 18تابستان1402- اصفهان 0 عدم حد نصاب
14744 کارگاه برخط مهارت های مثبت اندیشی (نوجوان خوش بین) نونگاه و نوجوان خانم فهیمه آدم زاده- زمستان 1401-اصفهان 8 به حد نصاب رسیده 20000
15571 نقاشی مریم ایرانپور سه شنبه ها 0 به حد نصاب رسیده
14677 دوره برخط مهارت های مثبت اندیشی ( خودباوری) نونگاه و نوجوان خانم فهیمه آدم زاده _ زمستان 1401-اصفهان 0 عدم حد نصاب
14268 کارگاه موسیقی ارف، پیشرفته2، نوخوان و نونهال ،آقای ابطحی ، دوشنبه ها 16:30الی 17:30-تابستان 1401-استان اصفهان 9 به حد نصاب رسیده 1700000
15561 کارگاه برخط متون کهن خانم زینب رسول زاده دوشنبه ها 16 الی 17 0 عدم حد نصاب
15558 کارگاه برخط حافظ خوانی خانم مریم کرمانی رو دوشنبه ها 16 الی 17 0 عدم حد نصاب
15556 کارگاه برخط شعر خانم صفورا سلمانیان روز ها پنج شنبه 9 الی 10 0 به حد نصاب رسیده
14676 کارگاه برخط نمایش خلاق نوخوان خانم رضیه حکیمی_ زمستان 1401_ اصفهان 1 عدم حد نصاب 50000
15128 دوره آنلاین مقدماتی داستان نویسی خانم زینب رسول زاده پنجشنبه هاساعت 18 الی 19 تابستان1402- اصفهان 0 عدم حد نصاب
15564 کارگاه برخط نوشتن خلاق خانم بیتا والا سوار چهارشنبه ها شنبه ها 16 الی 17 0 به حد نصاب رسیده
15582 تصویرسازی زهرا کیکاووسی پنجشنبه ها 0 عدم حد نصاب
15123 دوره آنلاین مقدماتی فن بیان و سخنوری خانم اکرم یونسی چهارشنبه ها از ساعت 10 الی 11تابستان 1402 - اصفهان 0 عدم حد نصاب
14267 کارگاه موسیقی ارف، مقدماتی3، نوخوان و نونهال ،آقای ابطحی ، دوشنبه ها 15:30الی 16:30-تابستان 1401-استان اصفهان 8 به حد نصاب رسیده 1600000
15133 دوره آنلاین مقدماتی سفالگری خانم مریم ایرانپور پنجشنبه ها ساعت 12تا 13 الی 13 تابستان1402 - اصفهان 0 عدم حد نصاب
14675 کارگاه برخط فلسفه برای کودک و نوخوان و نونهال خانم رضیه حکیمی_ زمستان 1401_ اصفهان 6 به حد نصاب رسیده 240000
14266 کارگاه موسیقی ارف، مقدماتی2، نوخوان و نونهال ،آقای ابطحی ، دوشنبه ها 17:30الی 18:30-تابستان 1401-استان اصفهان 16 تکمیل ظرفیت 3100000
15575 نقاشی زهره احمدی سه شنبه ها 0 به حد نصاب رسیده
15573 نقاشی فهیمه سماعی پنجشنبه ها 0 عدم حد نصاب

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت