لیست اخبار صفحه :1
سید محمد قلمکاریان مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان در دوازدهمین ویژه برنامه هفته پژوهش خوش درخشید.
درخشش مدیر کل کانون اصفهان در ویژه برنامه هفته پژوهش:

سید محمد قلمکاریان مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان در دوازدهمین ویژه برنامه هفته پژوهش خوش درخشید.

سید محمد قلمکاریان مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان در دوازدهمین ویژه برنامه هفته پژوهش به عنوان برگزیده بخش کتاب با موضوع "گردشگری مذهبی و توسعه پایدار فرهنگی" خوش درخشید.


    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت