شناسه خدمت عنوان خدمت شرح زیرخدمت گردش کار خدمت لینک سامانه خدمت
17062266104 برگزاری مهرواره ادبی آفرینش (شعر و داستان) کودک و نوجوان دریافت شرح زیرخدمت

17062266103 برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی دریافت شرح زیرخدمت
17062266100 برگزاری مراسم هفته کودک دریافت شرح زیرخدمت  
17062266106 مهرواره هنرهای تجسمی آفرینش کودک و نوجوان دریافت شرح زیرخدمت
17022265100 امانت کتاب به اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دریافت شرح زیرخدمت  
17022265101 امداد فرهنگی دریافت شرح زیرخدمت  
17022265102 آموزش غیر مستقیم فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی در مراکز فرهنگی و هنری کانون دریافت شرح زیرخدمت
17062270000 تولید و ارائه سرگرمی های سازنده برای کودکان و نوجوانان دریافت شرح زیرخدمت
17022267000 تولید و انتشار کتاب برای کودکان و نوجوانان دریافت شرح زیرخدمت
18052271100 برگزاری دوره های آموزش زبان های خارجی دریافت شرح زیرخدمت

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت