شناسه خدمت عنوان خدمت نوع خدمت گردش کار و زمانبندی توافقنامه سطح خدمت سوالات متداول نظرسنجی مراحل بستر ارائه خدمت
سایت پست الکترونیک تلفن راهنمای دیجیتال

17022265102

آموزش غیر مستقیم فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی در مراکز فرهنگی و هنری کانون الکترونیک

021-88971369

17062266103

برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی الکترونیک

88971363

17062266104

برگزاری مهرواره ادبی آفرینش(شعر و داستان) کودک و نوجوان الکترونیک

021-88971288

17062266106

برگزاری مهرواره هنرهای تجسمی آفرینش کودک و نوجوان الکترونیک

021-88971288

17062270000

تولید و ارائه سرگرمی های سازنده برای کودکان و نوجوانان الکترونیک

84014-381

17022267000

تولید و انتشار کتاب برای کودکان و نوجوانان الکترونیک

84014-374

18052271100

برگزاری دوره های آموزش زبان های خارجی الکترونیک

021-91070008شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت